1. PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG - TRẢ TIỀN MẶT:

Phương thức Giao hàng - Trả tiền mặt chỉ áp dụng đối với những khu vực chúng tôi hỗ trợ giao nhận miễn phí (tham khảo thêm chính sách giao nhận) hoặc trả tiền mua hàng trực tiếp tại KHUYENMAICANTHO.

2. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRƯỚC:

Tên tài khoản: Truong Thanh Nhan
Số tài khoản: 0111001071020
Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh TP. Cần Thơ.